· XunTOs · Blog de Terapeutas Ocupacionales de Galicia


Deja un comentario

Outra forma de vivenda

(Por Outra forma de vivenda)

¿Buscas unha vivenda accesible, sustentable e comunitaria?

Non queremos empezar a casa polo tellado. Prefer

imos facelo desde abaixo, promovendo un proxecto de cooperativa de vivendas adaptadas ás nosas necesidades e situación persoal. Porque outra forma de vivenda tamén é posible.

Outra forma de vivenda é un grupo de persoas e profesionais de diversas áreas (terapia ocupacional, arquitectura, comunicación, traballo social e psicoloxía) que baseándose en experiencias e problemáticas próximas, decidimos unirnos para impulsar un proxecto piloto de vivendas accesibles, sustentables e comunitarias, onde as persoas interesadas tomen parte activa na súa promoción, deseño e xestión.

Sigue leyendo

Anuncios